BBO Discussion Forums: V齥onnostn?a z醞mov?soutě瀍 BKP - BBO Discussion Forums

Jump to content

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • This topic is locked

V齥onnostn?a z醞mov?soutě瀍 BKP

#1 User is offline   ntmon 

  • Pip
  • Group: Members
  • Posts: 1
  • Joined: 2011-September-02

Posted 2011-September-02, 13:40

Poč韓aje sez髇ou 2011- 2012 (tj. od 1.8.2011) bude Brid瀘v?klub Praha v r醡ci sv齝h klubov齝h soutě烅 a celost醫n韈h soutě烅, kter?poř醖?po dohodě s ČBS, rozli歰vat soutě瀍 v齥onnostn?a z醞mov?kategorie.

1. V齥onnostn?soutě瀍
Skupinovka A
I. pra瀞k?liga
Přebor BKP - IMP
Memori醠 K. Textora hran?jako přebor ČBS jednotlivců
P醨ov?turnaj seniorů hran?jako přebor ČBS seniorů
P醨ov?turnaj sm須en齝h p醨ů hran?jako přebor ČBS sm須en齝h p醨ů

2. Z醞mov?soutě瀍
Skupinovka B

3. Soutě瀍 se sm須en齧 statusem
妚齝arsk?skupinovka
II. pra瀞k?liga

V齥onnostn?soutě瀍
Soutě烅 t閠o kategorie se mohou z?#269;astnit pouze soutě瀗?jednotky, jejich?v歩chni hr?#269;i jsou členy někter?NBO WBF. Pro tyto soutě瀍 plat?ve歬er?ustanoven?soutě瀗韍o ř醖u, kde zvl釟tě zdůrazňujeme odpovědnost hr?#269;ů za chov醤?u brid瀘v閔o stolu a mo瀗ost odvol醤?k NOV ČBS.
Z醞mov?soutě瀍
Soutě瀍 t閠o kategorie jsou předev氻m určeny hr?#269;ům, kteř?se chtěj?bavit hran韒 brid瀍 a kde nen?sportovn?str醤ka ta nejdůle瀒těj氻. Samozřejmě i zde je nutn?dodr瀘vat pravidla soutě瀗韍o brid瀍, ale mo瀗ost odvol醤?v těchto soutě烅ch je pouze k odvolac?komisi stanoven?na 鷕ovni klubov閔o ř韟en? Nelze se odvol醰at k NOV.
Soutě瀍 se sm須en齧 statusem
Soutě瀍 v t閠o kategorii sest醰aj?z kvalifikačn?a fin醠ov?postupov?č醩ti. Po kvalifikačn?č醩ti se soutě瀗?jednotky rozděl?na fin醠ovou/postupovou skupinu (fin醠ovou skupinu 歷齝arsk?skupinovky, resp. bar釣ovou skupinu o I. ligu) a na skupinu, kde se hraje o konečn?um韘těn?na dal氻ch m韘tech.
Do fin醠ov?postupov?skupiny mohou postoupit pouze soutě瀗?jednotky, kter?splňuj?podm韓ky pro ?#269;ast ve v齥onnostn韈h soutě烅ch, přesněji tuto podm韓ku splnily k datu předch醶ej韈韒u ukončen?kvalifikačn?č醩ti. Ve fin醠ov?postupov?skupině plat?ve歬er?pravidla pro v齥onnostn?brid? V kvalifikačn?č醩ti a ve skupině o zb齰aj韈?um韘těn?se aplikuj?krit閞ia pro z醞mov?brid?

N醜radn韈i
V z醞mov齝h soutě烅ch nejsou pro vyu瀒t?n醜radn韐ů 炨dn?omezen? kromě těch, kter?jsou dan?propozicemi soutě瀍.
Ve v齥onnostn韈h soutě烅ch plat?pro mo瀗閔o n醜radn韐a n醩leduj韈?pravidla. Pokud je n醜radn韐 členem někter?NBO WBF, ř韉?se jeho vyu瀒t?pouze propozicemi soutě瀍. Pokud nen?členem, pak v soutě瀒 dru瀞tev sm?nastoupit maxim醠ně ke třem utk醤韒, přičem?鷋rnn?počet sehran齝h rozd醤?nesm?přes醜nout 96. Ve skupinovce A sm?nastoupit maxim醠ně k jednomu utk醤?v r醡ci čtvrtletn韍o cyklu a ve 歷齝arsk?skupinovce maxim醠ně ke dvěma v r醡ci pololetn韍o cyklu.

V Praze 16. 6. 2011
V齜or Brid瀘v閔o klubu Praha
0

Share this topic:


Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • This topic is locked

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users


精品国产免费第一区二区三区