BBO Discussion Forums: passyst閙 v celost醫n?lize - BBO Discussion Forums

Jump to content

Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • This topic is locked

passyst閙 v celost醫n?lize Informace k VUS na brid瀘v齝h str醤k醕h 鷖třed?/span>

#1 User is offline   jahol 

  • PipPipPipPip
  • Group: Full Members
  • Posts: 146
  • Joined: 2003-December-21

Posted 2011-November-11, 17:24

Z informace k VUS v 1. celost醫n?lize jsem poněkud zmaten. Čl醤ek zač韓?větou "Propozice připou歵ěj?u烅v醤?passyst閙u s omezen韒...", ale n醩leduj韈?věta "Jednotliv?dvojice, kter?budou proti p醨u pou烅vaj韈韒 VUS nasazeny (mů瀍 to b齮 i jen jedna dvojice na cel?z醦as) si připrav?p韘emně způsob obrany proti PAS-syst閙u a předaj?nejpozději 15 minut před zah醞en韒 kola dvojici pou烅vaj韈?VUS." je sp須e omezen韒 pro dvojice, kter?hraj?proti passyst閙u. Proč m醡 jen proto, 瀍 někdo chce hr醫 passyst閙, chystat pap韗 nav韈, nad r醡ec konvenčn?karty, i v př韕adě, 瀍 hraju zcela natur醠n?obranu? Proč nem醡 j?n醨ok na přehledn?popis syst閙u od soupeřů na pap?#345;e a měl bych si tisknout z internetu?

Zcela natur醠n?obranu ale rozhodně hr醫 nebudu. A proto m醡 druh? mnohem z醰a瀗ěj氻 dotaz, nebo se chci sp須e ujistit, 瀍 jsme si zachovali zdrav?rozum. Po瀉davky na dvojici hraj韈?proti passyst閙u toti?uv醖ěj?"V obraně proti VUS lze pou烅t ve歬er?speci醠n?dohody s v齤imkou dohody, 瀍 zah醞en?PAS nevylučuje s韑u bě瀗ě vhodnou na zah醞en?v barvě nebo v BT na prv閙 stupni.". Předpokl醖醡, a douf醡, 瀍 se t韒, co se nesm? mysl?pouze siln?hl釟ka PAS na prvn韒 m韘tě, kdy je歵ě soupeři nedra瀒li, ale 瀍 se omezen?v 炨dn閙 př韕adě net齥?hl釟ky pas na druh閙 nebo třet韒 m韘tě po siln閙 PASu soupeřů! (Ono to toti?z textu přesně nevypl齰?- je hl釟ka pas po siln閙, nicm閚ě, pasu soupeřů "zah醞en韒" nebo nen? - pokud by byla, nesm?b齮 dle pravidel na v齰ěsce siln?. Kdy?si představ韒 situaci, 瀍 bych po siln閙 pasu soupeřů 14+ musel povinně dra瀒t ve druh?proti prvn?s pravidelnou prim閞kou tref nebo k醨o a pak u?jen čekat, a?mi to vesele oflekuj?a spadnu za 1100, ř韐醡 si, 瀍 to tak asi nikdo nemyslel. Ale zdůraznit to, 瀍 po siln閙 pasu soupeřů mohu (přirozeně!) pasovat se silnou kartou, by bylo dobr? Někomu to nemus?b齮 z textu jasn?

V čl醤ku mi nav韈 sch醶?informace, zda mohu při dra瀊ě proti siln閙u pasu nahl頌et do p韘emně vypracovan?obrany. V pra瀞k?lize to tak je, tady by bylo vhodn?uv閟t, zda se to mů瀍 tak? nebo m?celost醫n?liga v tomto směru jin?status. Osobně si mysl韒, 瀍 by to umo瀗ěno b齮 mělo. Jinak pak jako soupeř m醡 pouze dvě mo瀗osti, kter?pova瀠ji za diskriminuj韈?
domluvit se na jednoduch?(přirozen?obraně), kter?mů瀍 fungovat dobře - ale tak?mů瀍 objektivně v閟t během 歟stn醕tky k v齭ledku -60 IMP
na歳otit adekv醫n?obranu a zat頌it si paměť, co?bude m韙 (jak je dobře zn醡o) př韒?negativn?efekt na dal氻 prvky brid瀘v?hry (a je to zbytečn?pak醨na pro jeden z醦as za rok).

Jaroslav Hol?
0

Share this topic:


Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • This topic is locked

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users


精品国产免费第一区二区三区