vg|NOR Club Teams,1_1,I,1,14,Larvik og Horten BK,0,TopBridge BC4,0| rs|3HW+1,,4HS=,,4HE-2,,3SE=,,2DS-6,,3NS-1,,2NN+2,,1NW=,,2NS+1,,4HSx=,,1NS-1,,5DEx-4,,7HN=,,1NS-1,| pn|Syversen,Stokkeland,Skj忙ran,Johnsen,South,West,North,East|pg|| qx|o1|st||md|3SJT6HT5DK532C9654,SK7HJ9742DAJ8CJ87,SAQ952HQ6D764CAQ3,S843HAK83DQT9CKT2|sv|o|mb|1S|mb|d|mb|2D|mb|3H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d4|pc|dQ|pc|dK|pc|dA|pg|| pc|h2|pc|h6|pc|hA|pc|hT|pg|| pc|dT|pc|d2|mc|10|pg|| qx|o2|st||md|4SK5HJ865DAJ963CAK,SAQ863HT3D85CJ754,ST9HAKQ7DT42C9632,SJ742H942DKQ7CQT8|sv|n|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|3H|mb|p|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d8|pc|dT|pc|dQ|pc|dA|pg|| pc|h5|pc|hT|pc|hQ|pc|h2|pg|| pc|h7|pc|h4|pc|hJ|pc|h3|pg|| mc|10|pg|| qx|o3|st||md|1SA7HT42DAJ752CKQ9,SJ8542HA9DK96CT32,SQT3H5DQT83CA8654,SK96HKQJ8763D4CJ7|sv|e|mb|1C|mb|p|mb|1S|mb|2H|mb|p|mb|2S|mb|3C|mb|4H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cK|pc|c2|pc|c4|pc|c7|pg|| pc|cQ|pc|c3|pc|c5|pc|cJ|pg|| pc|c9|pc|cT|pc|cA|pc|h3|pg|| pc|hK|pc|h2|pc|h9|pc|h5|pg|| pc|d4|pc|dA|pc|d6|pc|d3|pg|| pc|d5|pc|dK|pc|d8|pc|h6|pg|| mc|8|pg|| qx|o4|st||md|2S952HA974D9753CK4,SKQJHKJ85D64CJ976,ST3H62DKQJT82CAQT,SA8764HQT3DAC8532|sv|b|mb|1C|mb|2C|mb|2S|mb|3D|mb|3S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d5|pc|d4|pc|dJ|pc|dA|pg|| pc|s4|pc|s2|pc|sJ|pc|s3|pg|| pc|sK|pc|sT|pc|s6|pc|s5|pg|| pc|sQ|pc|d2|pc|s7|pc|s9|pg|| mc|9|pg|| qx|o5|st||md|3SKQ7654HK9742D4C7,S8H5DJT8732CQJ642,SA92HQJT3D965CAT9,SJT3HA86DAKQCK853|sv|n|mb|1C|mb|1N|mb|2D|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d3|pc|d5|pc|dQ|pc|d4|pg|| pc|dA|pc|s4|pc|d2|pc|d6|pg|| pc|dK|pc|h4|pc|d7|pc|d9|pg|| pc|c5|pc|c7|pc|cJ|pc|cA|pg|| pc|sA|pc|s3|pc|s5|pc|s8|pg|| pc|s2|pc|sT|pc|sQ|mc|2|pg|| qx|o6|st||md|4SA2HQ84DKJ9CAJT96,SKJ87HJT963DQ5C52,SQ54HKDA8643C8743,ST963HA752DT72CKQ|sv|e|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hJ|pc|hK|pc|hA|pc|h4|pg|| pc|h2|pc|h8|pc|hT|pc|c3|pg|| pc|h3|pc|s4|pc|h7|pc|hQ|pg|| pc|cA|pc|c2|pc|c4|pc|cQ|pg|| pc|c6|pc|c5|pc|c7|pc|cK|pg|| mc|8|pg|| qx|o7|st||md|1SAT7HAKQ4DKQT5CJ5,SKJ32H9732DJ6CA87,SQ985HJ6D84CQ9632,S64HT85DA9732CKT4|sv|b|mb|2D|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d2|pc|dK|pc|d6|pc|d4|pg|| pc|sA|pc|s2|pc|s5|pc|s4|pg|| pc|sT|pc|s3|pc|s8|pc|s6|pg|| pc|s7|pc|sJ|pc|s9|pc|d3|pg|| pc|c7|pc|c2|pc|cK|pc|c5|pg|| pc|cT|pc|cJ|pc|cA|pc|c3|pg|| pc|h2|mc|10|nt|osvaill83: Hei alle|pg|| pg|| qx|o8|st||md|2SA3H952DA983CK643,SQ8HA6DQJT76CAQJ2,SKJ975HJ874DK5C85,ST642HKQT3D42CT97|sv|o|nt|M Lund: Hei! Supert K脙樓re :)|pg|| nt|M Lund: https://youtu.be/_ZD_9OP1LrM|pg|| mb|1N|mb|p|mb|p|nt|osvaill83: Hei alle, da er vi inne fra 1 halbrunde i f脙賂rste kamp mellom arrang脙賂rlaget Larvik\Horten - Topbridge 4 fra Oslo|pg|| mb|p|nt|osvaill83: L脙賂pende resultater: https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2020-10-18_lagfinale.htm|pg|| nt|M Lund: Join gjerne livestreamen p脙樓 youtube linken over.|pg|| pc|s5|pc|s2|pc|sA|pc|s8|pg|| pc|s3|pc|sQ|pc|sK|pc|s4|pg|| pc|sJ|pc|s6|pc|h9|pc|cJ|pg|| pc|s9|pc|sT|pc|h5|pc|cQ|pg|| pc|d2|pc|d3|pc|dQ|pc|dK|pg|| pc|s7|pc|c7|nt|osvaill83: Forh脙樓pentligvis s脙樓 vil vi f脙樓 "resultatoppdateringer" fra andre bordet slik at vi kan f脙賂lge liveresultatet etterhvert|pg|| mc|7|pg|| qx|o9|st||md|3S86HJ97DT32CQJT85,SJT7432HK4DKJ86C2,SAK95HA863DA54CK3,SQHQT52DQ97CA9764|sv|e|mb|2D|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s2|pc|s5|pc|sQ|pc|s6|pg|| pc|h2|pc|h7|pc|hK|pc|hA|pg|| pc|cK|pc|cA|pc|c5|pc|c2|pg|| pc|hQ|pc|h9|pc|h4|pc|h3|pg|| pc|h5|pc|hJ|pc|s3|pc|h6|pg|| pc|d2|pc|d6|pc|dA|pc|d7|pg|| pc|c3|pc|c4|pc|cQ|pc|s4|pg|| pc|cJ|pc|d8|pc|h8|pc|c6|pg|| pc|cT|pc|dJ|pc|d4|pc|c7|pg|| pc|s8|pc|sT|pc|sK|pc|hT|pg|| pc|d5|pc|d9|mc|9|pg|| qx|o10|st||md|4SK43HQ862DA9CA643,SAQ96HJ9543DK7CT2,SJT75HAKT7DJ864C9,S82HDQT532CKQJ875|sv|b|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|3H|mb|p|mb|4H|mb|d|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cT|pc|c9|pc|cJ|pc|cA|pg|| pc|c3|pc|c2|pc|h7|pc|c5|pg|| pc|sJ|pc|s8|pc|s3|pc|sQ|pg|| pc|h3|pc|hA|pc|c7|pc|h2|pg|| pc|s5|pc|s2|pc|sK|pc|sA|pg|| pc|h4|pc|hT|pc|c8|pc|h6|pg|| pc|d4|pc|d2|pc|dA|pc|d7|pg|| pc|s4|pc|s6|pc|s7|pc|d3|pg|| pc|sT|nt|osvaill83: Godt spilt av Syversen dette|pg|| pc|d5|pc|d9|pc|s9|pg|| pc|d6|mc|10|pg|| qx|o11|st||md|1SQ84HA83DAK8CKT92,SJ62HQJT42DQ43C86,S753H76DJ96CQ7543,SAKT9HK95DT752CAJ|sv|o|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hQ|pc|h6|pc|h5|pc|h3|pg|| pc|h4|pc|h7|pc|hK|pc|hA|pg|| pc|cK|pc|c8|pc|c3|pc|cA|pg|| pc|sK|pc|s4|pc|s6|pc|s3|pg|| pc|h9|pc|h8|pc|hT|pc|d6|pg|| pc|hJ|pc|s5|pc|d7|pc|d8|pg|| pc|h2|pc|s7|pc|d2|pc|c9|pg|| pc|s2|pc|c4|pc|sA|pc|s8|pg|| pc|dT|pc|dK|pc|d3|pc|d9|pg|| pc|cT|mc|6|pg|| qx|o12|st||md|2SAQ9HAK7642DKCK94,SKJ754HT3DA9CT876,ST8632HJDQ84CAJ32,SHQ985DJT76532CQ5|sv|n|nt|M Lund: Liveres : https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2020-10-18_lagfinale.htm|pg|| mb|p|mb|p|mb|3N|mb|4H|mb|5C|mb|d|mb|5D|mb|d|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hA|pc|h3|pc|hJ|pc|h5|pg|| pc|hK|pc|hT|pc|s8|pc|h8|pg|| pc|h2|pc|d9|pc|dQ|pc|h9|pg|| pc|cA|pc|c5|pc|c4|pc|c6|pg|| pc|c2|pc|cQ|pc|cK|pc|c7|pg|| pc|h7|pc|dA|pc|d4|pc|hQ|pg|| pc|s4|pc|s2|pc|d2|pc|s9|pg|| pc|d3|pc|dK|pc|c8|pc|d8|pg|| mc|7|pg|| qx|o13|st||md|3SKQT82HAQ85DCAT65,SJ765H2DJ9632CJ32,SA4HKJT43DAKT7C94,S93H976DQ854CKQ87|sv|b|mb|1H|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|4N|mb|p|mb|5S|mb|p|mb|5N|mb|p|mb|6S|mb|p|mb|7H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h6|pc|h5|pc|h2|pc|hT|pg|| pc|h3|pc|h7|pc|hA|pc|d2|pg|| pc|h8|pc|d3|pc|hK|pc|h9|pg|| pc|sA|pc|s3|nt|osvaill83: det mest naturlige her er vel 脙樓 stjele ruter i bordet fra start her |pg|| pc|s2|pc|s5|pg|| pc|s4|pc|s9|pc|sQ|mc|13|pg|| qx|o14|st||md|4SKQTHT96DK5CJ8654,SA42H872DQJT873CA,SJ953HAKQ4D92CK32,S876HJ53DA64CQT97|sv|o|mb|p|mb|p|mb|1D|mb|d|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dQ|pc|d2|pc|d4|pc|dK|pg|| pc|sK|pc|sA|pc|s3|pc|s6|pg|| pc|dT|pc|d9|pc|dA|pc|d5|pg|| nt|osvaill83: Er ikke 2kl脙賂ver et alternativ til 1nt her Markus?|pg|| pc|d6|pc|c4|pc|dJ|pc|h4|pg|| pc|d8|pc|s5|nt|M Lund: Jo , helt enig. Synes b脙樓de 1NT og 2@c er greie meldinger :)|pg|| pc|s7|pc|c6|pg|| pc|d3|pc|s9|pc|s8|pc|c5|pg|| nt|osvaill83: Jada, vi m脙樓 passe p脙樓 脙樓 ikke bli farget av den aktuelle sitsen :)|pg|| mc|6|nt|osvaill83: Her gikk det unna i det sedvanlige tempoet fra disse guttene :)|pg|| nt|M Lund: https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2020-10-18_lagfinale.htm|pg|| nt|osvaill83: Til dere som lurer: Det er ikke fastsatt hvilke kamper som vises i rama enda|pg|| nt|M Lund: Vi f脙樓r et ord med i spillet hvem vi 脙賂nsker 脙樓 se i rama- send meg en melding ved noen preferanser :) |pg|| nt|osvaill83: M脙樓 v脙婁re forsiktig med hva jeg skriver til deg Markus, du sender jo chaten LIVE :)|pg|| nt|osvaill83: 0 problem :)|pg|| nt|M Lund: Kamp 3 starter 15:30|pg|| nt|M Lund: Kamp 2 skal starte ca 12:50|pg|| nt|M Lund: All info her: https://nmlag2020.bridgeklubb.no/|pg|| nt|osvaill83: du mener 2 halvrunde :) ?|pg|| nt|M Lund: Ja riktig, gikk litt for her n脙樓|pg|| nt|M Lund: halvrunde 2 starter 12:50|pg|| nt|M Lund: KAMP2 starter 15:30 i dag :) |pg|| nt|osvaill83: Takk Markus.|pg|| nt|vugraphzbd: Closing table now, to set up next round.|pg|| pg|| 性感美女视频-小妖精一天不做就难受呀